Vnfastweb có kinh nghiệm triển khai trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Đặc biệt là các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trực tuyến như : Sàn giao dịch, Mạng xã hội, Thương mại điện tử, Du lịch,  Xuất nhập khẩu. Chúng tôi có chuyên môn sâu trên nền tảng Linux, PHP, Mysql tiêu biểu như Drupal, Wordpress, ZendFramework.

Vnfastweb có chuyên môn cao mang đến cho Khách hàng những lợi điểm sau:

  • Nền tảng công nghệ tiên tiến dựa trên cộng đồng Nguồn mở (FOSS).

  • Thời gian thực hiện nhanh với chi phí thấp nhờ nền tảng cộng nghệ tiên tiến.

  • Dễ dàng nâng cấp, mở rộng hệ thống nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ to lớn của cộng đồng Nguồn mở (FOSS) trên thế giới. 

  • Hệ thống hoạt động ổn định với tính bảo mật cao nhờ vào sự bảo vệ kỹ thuật của cộng đồng Nguồn mở (FOSS) trên thế giới.

  • Tính toàn vẹn của Hệ thống do được đảm bảo tuân thủ đúng chuẩn công nghệ trên thế giới.  

  • Tương thích với nhiều hệ thống khác trong cộng đồng Nguồn mở (FOSS) trên thế giới.